Bahasa English

Pendaftaran PraPerkahwinan Online

Selamat Datang ke PraPerkahwinan Online.Pendaftaran PraPerkahwinan Online adalah satu inisiatif Jakim dengan kerjasama Jabatan Agama Islam negeri - negeri bagi tujuan memberikan kemudahan kepada pasangan yang ingin melangsungkan perkahwinan membuat pendaftaran kursus PraPerkahwinan secara online.

Pemohon boleh melakukan semakan jadual kursus bagi maklumat tarikh, masa dan tempat serta maklumat kekosongan kursus untuk pendaftaran. Pendaftaran kursus PraPerkahwinan secara online pada masa ini hanya meliputi permohonan yang dibuat di Negeri Sembilan, Melaka dan Perlis namun kemudahan ini akan terus diperluaskan bagi merangkumi negeri-negeri lain di dalam masa yang terdekat.
Pendaftaran

Carian Pendaftaran

No Pengenalan @ Email


        Cari        Atau klik di bawah
untuk pendaftaran baru
Daftar Kursus

Hebahan Kursus