Applications Requirements

REQUIREMENTS FOR MARRIAGE CONSENT ONLINE APPLICATION (BNO)
Isi Maklumat Permohonan
Pemohon bagi Negeri Sembilan, Melaka, Perlis, Kedah, Perak dan Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan).
Diisi oleh SALAH SEORANG sama ada lelaki atau perempuan.
Permohonan online perlu diisi sekiranya lelaki dan perempuan bukan dari negeri yang menggunakan SPPIM tetapi TEMPAT BERNIKAH di negeri yang menggunakan SPPIM.
Pastikan tarikh cadangan berkahwin tidak melebihi 90 hari dari tarikh permohonan.
Pejabat Agama yang memproses adalah merujuk kepada ALAMAT TEMPAT TINGGAL.
Hantar Permohonan
Simpan No. Rujukan BNO.
Permohonan boleh dikemaskini selagi permohonan lelaki dari negeri yang menggunakan SPPIM belum diproses oleh Pejabat Agama Islam Daerah (PAID).
Cetak Senarai Semak
Senarai Semak berbeza mengikut STATUS pemohon dan WARGANEGARA
Cetak borang berdasarkan senarai semak.
Pengesahan Penolong Pendaftar NCR
Dapatkan pengesahan daripada Penolong Pendaftar Nikah, Cerai dan Rujuk (NCR) di masjid kariah kawasan tempat tinggal.
Kelulusan Pejabat Agama Islam Daerah(PAID)
Dapatkan kelulusan daripada PAID.
Pemohon perempuan hendaklah mendapatkan kebenaran berkahwin daripada PAID selepas pemohon lelaki mendapatkan kelulusan PAID.
*These requirements may be referred to in Help at the BNO application home page.

Marriage Consent Online Application

Couples who want to get married must make application and obtain permission to marry by District Islamic Religious Office ( PAID ) in their respective states Marriage Consent Online Application is Jakim initiative in partnership with the state Islamic Religious Department for the purpose of providing services to the public generally and couples who want to get married, especially marriage consent application.

Marriage Consent Online Application currently only covers applications made in Negeri Sembilan, Melaka, Perlis, Kedah, Perak and Wilayah Persekutuan but this facility will be extended to include other states in the near future.

Search Application

Identification Number @ Email


Application Reference No.


           Search           
Forget Application Reference No.

Or click below
for new application
New Application